info

OPIS KONTRAKTU

Nazwa Kontraktu:
Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn
Numer Kontraktu: GDDKiA/O-PO/R-2/116/2013

Data podpisania kontraktu:
30.07.2015 r.

wartość Kontraktu:
430.278.637,61 PLN netto 529.242.724,26 PLN brutto
termin realizacji:

25 miesięcy od daty rozpoczęcia bez wliczania okresów zimowych (tj  od 15 grudnia do 15 marca)

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 461 004 600,83 zł.

KONSORCJUM FIRM

lider konsorcjum

TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI Chieti (Włochy),
Viale Abruzzo 410

partner

VIANINI LAVORI S.p.A., Rzym (Włochy),
Via Montello n.10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Oddział Warszawa
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa


Oddział Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Lafrentz – Polska Sp. z o.o.,


ul. Zbąszyńska 29,
60-359 Poznań

Zamawiający

GDDKiA_znak_250x250

Nadzór

Logo-trebuchet-okk_web

Wykonawca

toto_header
vianini

                 Droga S5 odc. Poznań- Wronczyn 

Początek drogi ekspresowej S5 ustalono w odniesieniu do przecięcia osi autostrady A2 z drogą S5 na węźle Głuchowo.

Projektowana droga ekspresowa S5 na odcinku objętym zakresem inwestycji będzie budowana jako droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W pasie dzielącym jezdnie drogi ekspresowej pozostawiona jest rezerwa pod trzecie pasy ruchu. Pasy te mają zostać wybudowane w przyszłości, w momencie gdy poziom swobody ruchu na drodze S5 zbliży się do minimalnego dla tej klasy drogi. Droga S5 będzie stanowiła część trasy szybkiego ruchu łączącej Gdańsk z Poznaniem (z uwzględnieniem autostrady A1) i dalej
z Wrocławiem.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na obszarze gmin: Komorniki, Dopiewo i Stęszew.

.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4.

Założonym efektem inwestycji jest:

– przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej;
– odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
– skrócenie czasu podróży;
– zapewnienie komfortu jazdy;
– zmniejszenie ryzyka wypadków;
– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
– przyśpieszenie rozwoju gospodarczego przyległych terenów.

ZAAWANSOWANIE

Aktualne zaawansowanie finansowe (416 469 228, 86 PLN brutto)

Aktualne zaawansowanie czasowe

Graficzny postęp robót

Wciśnij więcej by zobaczyć informacje na temat graficznego postępu robót.

więcej

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Wciśnij więcej by zobaczyć informacje na temat aktualnego zaawansowania rzeczowego.

więcej

Ostatnio zaktualizowano:

17.05.2019r