info

OPIS KONTRAKTU

Nazwa Kontraktu:
Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn
Numer Kontraktu: GDDKiA/O-PO/R-2/116/2013

Data podpisania kontraktu:
30.07.2015 r.

wartość Kontraktu:
430.278.637,61 PLN netto 529.242.724,26 PLN brutto

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 461 004 600,83 zł.

KONSORCJUM FIRM

Do dnia 11.06.2019r.

lider konsorcjum

TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI Chieti (Włochy),
Viale Abruzzo 410

partner

VIANINI LAVORI S.p.A., Rzym (Włochy),
Via Montello n.10

Od dnia 12.06.2019r.

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40,01-040 Warszawa

Saferoad Grawil Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek

EUROFORMAT EU z.o.o.,ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/135, 61-719 Poznań

ZAKŁAD Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ul. Kasztanowa 18, Cielimowo, 62-220 Niechanowo

COLAS Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

MBS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań

ERPLAST Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz

P.W. KADO, oś. Orła Białego 94/16, 61-251 Poznań

NOWBAL Kinga Płócieniak, Żabinko 20, 62-050 Mosina

POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad


Oddział Warszawa
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa


Oddział Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Lafrentz – Polska Sp. z o.o.,


ul. Zbąszyńska 29,
60-359 Poznań

Zamawiający

GDDKiA_znak_250x250

Nadzór

Logo-trebuchet-okk_web

Wykonawcy

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40,01-040 Warszawa
„Dokończenie Budowy Drogi Zbiorczej nr 2 realizowanej w ramach Budowy Drogi Ekspresowej S5
Poznań – Wrocław, odc. Poznań Wronczyn”

Saferoad Grawil Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
„Wykonanie oznakowanie poziomego prawej jezdni drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław,
odcinek Poznań – Wronczyn”

EUROFORMAT EU z.o.o.,ul. Gen. T. Kutrzeby 16G/135, 61-719 Poznań
„Kontynuacja wykonania ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie WE-3 w km 5+157 drogi
ekspresowej S5 Poznań- Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”
„Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie ekranów akustycznych i
przeciwolśnieniowych”

ZAKŁAD Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH, ul. Kasztanowa 18, Cielimowo,
62-220 Niechanowo
„Wykonanie instalacji oświetlenia drogowego drogi zbiorczej nr 2 przy węźle Mosina w ramach
budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”

COLAS Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
„Wykonanie robót drogowych dla połączenia drogi S5 odcinek Poznań (Głuchowo) – Wronczyn z
odcinkiem Wronczyn-Kościan”
„Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 1 i węzła Konarzewo realizowanych w ramach budowy drogi
ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”
„Dokończenie robót węzła Stęszew i DK-32 dla drogi S5 Poznań-Wronczyn”
„Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie oznakowania poziomego, obiektów
inżynierskich i innych asortymentów robót”

MBS Budownictwo Sp. z o.o., ul. Złotowska 51/2, 60-189 Poznań
„Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie ogrodzeń, bram, furtek i rurociągu
światłowodowego”

ERPLAST Sp. z o.o., ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
„Dokończenie robót drogi S5 Poznań-Wronczyn w zakresie oznakowania pionowego”

P.W. KADO, oś. Orła Białego 94/16, 61-251 Poznań
„Wykonanie usługi wdrożenia, utrzymania i demontażu tymczasowej organizacji ruchu (oznakowania
poziomego i pionowego) dla wjazdów i wyjazdów z budowy i objazdów dla dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych oraz ewentualnego uzupełnienia oznakowania
tymczasowego organizacji ruchu w przypadku jego uszkodzenia przez podmioty trzecie niezwiązane
bezpośrednio z realizacją robót na drodze ekspresowej S5 Poznań- Wrocław, odcinek Poznań –
Wronczyn”
„Usługi wdrożenia, montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
projektami: przełożenie ruchu na drogę zbiorczą nr 2, przełożenie ruchu na drogę zbiorczą nr 2 –
wariant 2”

NOWBAL Kinga Płócieniak, Żabinko 20, 62-050 Mosina
„Wykonanie (bez montażu) balustrad stalowych na gzymsach na obiekcie WE-3 – „Budowa drogi
ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn”

POLWAR S.A., ul. Starodworska 2, 80-137 Gdańsk
„Zabezpieczenie antykorozyjne przed okresem zimowym, styków montażowych konstrukcji stalowej
obiektu MS-7 w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, odcinek Poznań-Wronczyn”

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
„Kontynuacja ochrony budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań –
Wronczyn”

OFICJALNY KOMUNIKAT GDDKiA ODDZIAŁ POZNAŃ:

Dwie jezdnie S5 Poznań – Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych dokonujemy jeszcze wyboru brakujących wykonawców robót niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie prawej jezdni S5 na tym odcinku.

Stan obecny
Po tym jak odstąpiliśmy od umowy z Wykonawcą S5 Poznań- Wronczyn, konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner), podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Przejęliśmy ochronę placu budowy oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Powierzyliśmy wykonanie kluczowych robót nowym Wykonawcom. Trwa inwentaryzacja wykonanych robót oraz zgromadzonych materiałów budowlanych. Wszystko po to, aby w IV kwartale br. obie jezdnie zostały udostępnione dla kierowców w standardzie drogi ekspresowej.

Aktualnie prowadzone są prace związane z oznakowaniem poziomym oraz montażem barier i ekranów przeciwolśnieniowych na przejściu dla zwierząt. Niedługo rozpoczną się także prace związane z dokończeniem drogi zbiorczej nr 2 celem umożliwienia przełożenia na nią obecnego ruchu z S5 na granicy kontraktów S5 Poznań-Wronczyn oraz Wronczyn-Kościan.

Zmiana organizacji ruchu i postępowanie przetargowe na jezdnię lewą
Jezdnia lewa została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac na jezdni lewej S5. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br.

Wielkopolska S5 w IV kwartale 2019
Pozostałe dwa odcinki S5 przebiegające przez województwo wielkopolskie od Wronczyna poprzez Kościan do Radomicka o łącznej długości około 35 kilometrów, planowane są do oddania do ruchu również w IV kwartale br.

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań – Radomicko jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

               

 Droga S5 odc. Poznań- Wronczyn 

Początek drogi ekspresowej S5 ustalono w odniesieniu do przecięcia osi autostrady A2 z drogą S5 na węźle Głuchowo.

Projektowana droga ekspresowa S5 na odcinku objętym zakresem inwestycji będzie budowana jako droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W pasie dzielącym jezdnie drogi ekspresowej pozostawiona jest rezerwa pod trzecie pasy ruchu. Pasy te mają zostać wybudowane w przyszłości, w momencie gdy poziom swobody ruchu na drodze S5 zbliży się do minimalnego dla tej klasy drogi. Droga S5 będzie stanowiła część trasy szybkiego ruchu łączącej Gdańsk z Poznaniem (z uwzględnieniem autostrady A1) i dalej
z Wrocławiem.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, na obszarze gmin: Komorniki, Dopiewo i Stęszew.

.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4.

Założonym efektem inwestycji jest:

– przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej;
– odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
– skrócenie czasu podróży;
– zapewnienie komfortu jazdy;
– zmniejszenie ryzyka wypadków;
– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
– przyśpieszenie rozwoju gospodarczego przyległych terenów.

ZAAWANSOWANIE

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Graficzny postęp robót

Wciśnij więcej by zobaczyć informacje na temat graficznego postępu robót.

więcej

Aktualne zaawansowanie rzeczowe

Wciśnij więcej by zobaczyć informacje na temat aktualnego zaawansowania rzeczowego.

więcej

Ostatnio zaktualizowano:

05.12.2019r