• Tymczasowa organizacja ruchu

  Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni budowanego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności, co oznacza, że prace będą nadal prowadzone na drugiej jezdni oraz poza korpusem drogi.
  Udostępniony odcinek rozpoczyna się na połączeniu z autostradą A2 na węźle Poznań Zachód a kończy na węźle Mosina w miejscowości Wronczyn.
  Wybudowany został jeden węzeł -Mosina -dostępny w pełnym zakresie oraz węzeł Konarzewo i Stęszew które zostaną w pełni skomunikowane z drogami lokalnymi po uruchomieniu drugiej jezdni. Aktualnie nie ma możliwości zjazdu z tych węzłów. Dojazd do drogi krajowej nr 32 odbywa się poprzez obecną drogę krajową nr 5. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom, na nowej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, odseparowane zostały pasy ruchu przy pomocy tablic oznakowania poziomego U21, w celu wydzielenia przeciwległych kierunków ruchu oraz ustawione zostały znaki ostrzegawcze A-18b –uwaga na dzikie zwierzęta.Uruchomiona została jedna jezdnia główna w ciągu S5. Obecnie nie ma możliwości zjazdu z ciągu głównego na węzłach Konarzewo i Stęszew, funkcjonuje tymczasowa organizacja ruchu.

  Do użytkowania zostały oddane kolejne obiekty mostowe:

  – obiekt WD-9 w km 9+434,38,

  – obiekt WD- 4 w km 6+748,81.

  Mapa S5 GDDKiA rev 14

 • Zmiana organizacji ruchu

  Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-13 w ciągu drogi gminnej nr 330003P łączącej miejscowości Srocko Małe i Zamysłowo oraz dla wiaduktu drogowego WD-14 w ciągu drogi gminnej nr 330004P łączącej drogę krajową nr 5 z miejscowością Srocko Małe

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu na Węźle Mosina (Wronczyn)

  Po otwarciu dla ruchu części Węzła Wronczyn, zostanie otwarta dla ruchu droga wojewódzka nr DW 431 na odcinku od drogi krajowej nr 5 w kierunku m. Wronczyn. Ruch relacji Poznań – Wrocław zostanie przeniesiony z drogi krajowej nr 5 na nowo wybudowaną prawą nitkę drogi ekspresowej nr S-5 (odcinkowo ruch dwukierunkowy na jednej jezdni) oraz na łącznice WWL-2 oraz WWL-3.

  Ze względu na konieczność wykonania dojazdu do ronda od strony m. Będlewo zachodzi konieczność zamknięcia odcinka DW 431. Objazd do m. Będlewo oraz w kierunku Mosiny będzie się odbywał przez m. Stęszew.

  schemat + objazd

 • Zmiana organizacji ruchu

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431.

  W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 5.

  Wykonawca przewiduje, że okres zamknięcia drogi wojewódzkiej wyniesie około 2 miesiące.

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu

 • Zmiana organizacji ruchu

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431.

  W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 5.

  Wykonawca przewiduje, że okres zamknięcia drogi wojewódzkiej wyniesie około 2 miesiące.

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas budowy obiektu WD-9 i przebudowy sieci gazowej WC w Drodze Wojewódzkiej nr 306.

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: 15 luty 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2016

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 11 kwietnia

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej nr 330025P, w związku z przebudową sieci gazowej WC.

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: kwiecień 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2016

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 6 kwietnia

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas przebudowy sieci w drodze gminnej nr 330004P, m. Srocko Małe.
  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016
  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2017
  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 15 marzec

  organizacja ruchu 4 marzec

 • Zmiany organizacji ruchu


  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej 330025P pomiędzy m. Sapowice a m. Stęszew.
  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016
  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: listopad 2017
  Mapki z organizacją ruchu [pobierz]

 • PILNE! PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

  OZNAKOWANIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 330033P (ulicy Sadowej) Zlokalizowanej w Stęszewie

  Projekt Tymczasowego oznakowania został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji z upoważnienia zatwierdzony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp.. Dariusza Kaczyńskiego

  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

  Droga gminna 3300033P na początkowym odcinku krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 306. Droga 3300033P stanowi dojazd do posesji, firm oraz nieczynnej kopalni Stęszew. Na analizowanym odcinku droga gminna krzyżuje się z planowaną drogą S-5 występuje na niej ruch lokalny . Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na drodze czasowego oznakowania pionowego (jedynie na czas prowadzenia robót).

  Cel:

  Celem wprowadzenia tymczasowego oznakowania jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robót oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego.

  Projekt zakłada 2 etapy realizacji inwestycji (przedstawione na rysunku 2.1 oraz 2.2)

  Etap 1: obejmuje roboty związane z przebudową sieci w pasie drogowym.

  Etap 2: zakłada, że odcinek drogi gminnej nr 330033P zostanie wyłączony z ruchu, ponieważ pełni on role dojazdu do pól oraz do nieczynnej kopalni, w związku ze znikomym natężeniem ruchu nie ma potrzeby oznakowania dojazdu. Wyłączenie odcinka z ruchu nie odcina dostępu do okolicznych pól (dojazd będzie możliwy np. od DK nr 32 lub poprzez drogę gminną nr 330025P)

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2017

  Źródło: Wniosek o zatwierdzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu, TOTO Construzioni Generali

  MATERIAŁY DO POBRANIA: