• Zmiana organizacji ruchu

  Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-13 w ciągu drogi gminnej nr 330003P łączącej miejscowości Srocko Małe i Zamysłowo oraz dla wiaduktu drogowego WD-14 w ciągu drogi gminnej nr 330004P łączącej drogę krajową nr 5 z miejscowością Srocko Małe

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu na Węźle Mosina (Wronczyn)

  Po otwarciu dla ruchu części Węzła Wronczyn, zostanie otwarta dla ruchu droga wojewódzka nr DW 431 na odcinku od drogi krajowej nr 5 w kierunku m. Wronczyn. Ruch relacji Poznań – Wrocław zostanie przeniesiony z drogi krajowej nr 5 na nowo wybudowaną prawą nitkę drogi ekspresowej nr S-5 (odcinkowo ruch dwukierunkowy na jednej jezdni) oraz na łącznice WWL-2 oraz WWL-3.

  Ze względu na konieczność wykonania dojazdu do ronda od strony m. Będlewo zachodzi konieczność zamknięcia odcinka DW 431. Objazd do m. Będlewo oraz w kierunku Mosiny będzie się odbywał przez m. Stęszew.

  schemat + objazd

 • Zmiana organizacji ruchu

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431.

  W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 5.

  Wykonawca przewiduje, że okres zamknięcia drogi wojewódzkiej wyniesie około 2 miesiące.

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu

 • Zmiana organizacji ruchu

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431.

  W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 5.

  Wykonawca przewiduje, że okres zamknięcia drogi wojewódzkiej wyniesie około 2 miesiące.

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas budowy obiektu WD-9 i przebudowy sieci gazowej WC w Drodze Wojewódzkiej nr 306.

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: 15 luty 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2016

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 11 kwietnia

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej nr 330025P, w związku z przebudową sieci gazowej WC.

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: kwiecień 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2016

  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 6 kwietnia

 • Zmiana organizacji ruchu

  Oznakowanie na czas przebudowy sieci w drodze gminnej nr 330004P, m. Srocko Małe.
  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016
  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2017
  Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

  organizacja ruchu 15 marzec

  organizacja ruchu 4 marzec

 • Zmiany organizacji ruchu


  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej 330025P pomiędzy m. Sapowice a m. Stęszew.
  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016
  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: listopad 2017
  Mapki z organizacją ruchu [pobierz]

 • PILNE! PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

  OZNAKOWANIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 330033P (ulicy Sadowej) Zlokalizowanej w Stęszewie

  Projekt Tymczasowego oznakowania został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji z upoważnienia zatwierdzony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp.. Dariusza Kaczyńskiego

  Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

  Droga gminna 3300033P na początkowym odcinku krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 306. Droga 3300033P stanowi dojazd do posesji, firm oraz nieczynnej kopalni Stęszew. Na analizowanym odcinku droga gminna krzyżuje się z planowaną drogą S-5 występuje na niej ruch lokalny . Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje zaprojektowanie na drodze czasowego oznakowania pionowego (jedynie na czas prowadzenia robót).

  Cel:

  Celem wprowadzenia tymczasowego oznakowania jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robót oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego.

  Projekt zakłada 2 etapy realizacji inwestycji (przedstawione na rysunku 2.1 oraz 2.2)

  Etap 1: obejmuje roboty związane z przebudową sieci w pasie drogowym.

  Etap 2: zakłada, że odcinek drogi gminnej nr 330033P zostanie wyłączony z ruchu, ponieważ pełni on role dojazdu do pól oraz do nieczynnej kopalni, w związku ze znikomym natężeniem ruchu nie ma potrzeby oznakowania dojazdu. Wyłączenie odcinka z ruchu nie odcina dostępu do okolicznych pól (dojazd będzie możliwy np. od DK nr 32 lub poprzez drogę gminną nr 330025P)

  Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016

  Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2017

  Źródło: Wniosek o zatwierdzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu, TOTO Construzioni Generali

  MATERIAŁY DO POBRANIA: