Na polecenie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wskazuje w poniższym zestawieniu podmioty, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław,  odcinek Poznań – Wronczyn”. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego poszczególnych umów jest różny w zależności od zakresu zlecanych Robót oraz czasu ich realizacji.

1.

Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A.

23.09.2015

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych

2.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o.

23.09.2015

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych

3.

AGMA Sp. z o. o.

23.09.2015

Roboty ziemne

4.

RP COMPLEX Sp. z o. o.

23.09.2015

Roboty ziemne oraz odbudowa

5.

Energy System Toruń Sp. z o. o.

23.09.2015

Przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia

6.

P.R.I KAN-BUD Sp. z o. o.

09.10.2015

Przebudowa kolizji sieci wodociągowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

7.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „METRO” Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i LINTER S.A. (Partner Konsorcjum

19.11.2015

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym, a także budowa przyłącza i doziemnej instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych.

8.

Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy ELMAR K. i D. Bednarczyk Sp.j.

19.11.2015

Budowa zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych

9.

TR Constraction Polska S.A.

27.11.2015

Budowa obiektów mostowych

10.

Zakladani Staveb a.s. działająca poprzez odział w Polsce: Zakladani Staveb Spółka akcyjna  Odział w Polsce

18.01.2016

Wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1000, iniekcja pali oraz próbne obciążenie pali na obiektach mostowych

11.

Keller Polska  Sp. z o. o.

12.02.2016

Wykonanie wzmocnień podłoża kolumnami DSM o średnicy d= 1200mm

12.

MOSTOSTAL S.A.

29.02.2016

Wykonanie prefabrykacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawy oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów WS-11, WS-12, KP-15, WD-16

13.

AGMA Sp. z o. o.

29.03.2016

Budowa obiektów mostowych

14.

BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak

14.04.2016

Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych  na obiektach mostowych

15.

Konsorcjum firm: ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum

14.04.2016

Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych na obiektach mostowych

16.

GEO-EKSPERT Sp. z o. o.

14.04.2016

Wykonanie iniekcji pali na obiektach mostowych

17.

BUDINŻ Sp. z o. o.

04.05.2016

Wybijanie ścianek szczelnych dla obiektów PG2 i MS5

18.

B2 sp. z o. o.

16.06.2016

Produkcja, dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych.

19.

ViaCon Polska Sp. z o. o.

06.07.2016

Opracowanie projektowe obiektów dla zastosowania elementów CON/SPAN, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji w technologii żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08

20.

BBR Polska Sp. z o. o.

17.10.2016

Sprężanie ustroju nośnego obiektów mostowych WD-1, WD-4, WD-13 i WD-14

21.

ELKON BIS

21.11.2016

Opracowanie dokumentacji i wykonaniu iluminacji obiektów mostowych KP-15 i WD-16

22.

KPRM Infrastruktura Sp. z o. o.

07.12.2016

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na zabudowę urządzeń dylatacyjnych, produkcji i montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych

23.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o.

08.12.2016

Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz budowa stacji transformatorowej

24.

FREST S.C. Stefan Cudny, Bożena Cudna

27.12.2016

Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach WD-13 i WD-14

25.

SKANSKA S.A.

12.07.2017

Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na sekcji I

26.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o. o.

08.02.2017

Wykonanie montażu konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7

27.

Mechanika Maszyn MM Dariusz Stachowicz

08.02.2017

Wykonanie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7

28.

Kemad Sp. z o. o.

11.05.2017

Roboty budowlane zbrojarsko, ciesielsko, betoniarskie

29.

ERPLAST Sp. z o. o.

28.04.2017

Produkcja i montaż balustrad U-11a Typ-a oraz U-12a

30.

EUROFORMAT Sp. z o. o.

13.06.2017

Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowej realizacji ekranów akustycznych

31.

PHUP STAL-BUD

22.05.2017

Produkcja i montaż balustrad na obiektach inżynierskich

32.

TKZ Sp. z o. o.

30.05.2017

Roboty ziemne i podbudowa

33.

KOMTECH Piotr Martuszewski

12.07.2017

Opracowanie projektu serwerowni wraz ze specyfikacją, budowa serwerowni oraz wykonanie światłowodów

34.

STALKOR Sp. z o. o.

24.06.2017

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni balustrad betonowych ustroju nośnego i podpór

Lp.

Dalsi Podwykonawcy

Data akceptacji Umowy

Zakres Robót

1.

AWOTEL Andrzej Wołodźko+C3:C28

21.10.2015

Usunięcie kolizji teletechnicznych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

2.

MDK PROJEKT Sp z o. o.

01.04.2016

Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

3.

HYDROLAND I HYDROINSTAL Sp. z o. o.

22.02.2016

Kompleksowe wykonanie iniekcji podstaw 509 szt. pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z montażem instalacji na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REA” Agnieszka Woźniak-Grajkowska

10.03.2016

Ulepszenie podłoża spoiwem  (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

5.

BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak

25.04.2016

Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

6.

Konsorcjum firm: ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum

30.08.2016

Sprężanie konstrukcji wiaduktów WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze  podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

7.

GEO-EKSPERT Sp. z o. o.

16.11.2016

Odwodnienie obiektów mostowych PG-2, WD-9, WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

8.

MJM MOLAK Sp. z o. o.

08.02.2016

Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym a także przyłącza instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca Metro Sp. z o. o. i LINTER S.A., a dalszym podwykonawcą)

9.

Higway Construct Sp. z o. o.

08.02.2016

Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

10.

STANEX Sp. z o. o.

08.02.2016

Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

11.

Freyssinet Polska Sp. z o. o.

12.02.2016

Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z przygotowaniem pali do przeprowadzenia próbnych obciążeń i wykonaniem ewentualnych napraw głowic pali na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

12.

DWD System Sp. z o. o.

12.02.2016

Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z badaniami ciągłości pali oraz sporządzenia projektu próbnych obciążeń i opracowanie wyników przeprowadzonych pomiarów na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

13.

ViaCon Construction Sp. z o. o.

27.02.2017

Montaż konstrukcji w technologii żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

14.

PPHU STAL-BUD Sp. J. R. Syta, E. Kajmowicz

27.02.2017

Produkcja i montaż balustrad na obiektach inżynierskich (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA  Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)