Na polecenie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wskazuje w poniższym zestawieniu podmioty, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław,  odcinek Poznań – Wronczyn”. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego poszczególnych umów jest różny w zależności od zakresu zlecanych Robót oraz czasu ich realizacji.

Lp. Podwykonawcy Data akceptacji Umowy Zakres Robót
1. Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A. 23.09.2015 Usunięcie kolizji elektroenergetycznych
2. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o. 23.09.2015 Usunięcie kolizji elektroenergetycznych
3. AGMA Sp. z o. o. 23.09.2015 Roboty ziemne
4. RP COMPLEX Sp. z o. o. 23.09.2015 Roboty ziemne oraz odbudowa
5. Energy System Toruń Sp. z o. o. 23.09.2015 Przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
6. P.R.I KAN-BUD Sp. z o. o. 09.10.2015 Przebudowa kolizji sieci wodociągowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych
7. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „METRO” Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i LINTER S.A. (Partner Konsorcjum 19.11.2015 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym, a także budowa przyłącza i doziemnej instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych.
8. Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy ELMAR K. i D. Bednarczyk Sp.j. 19.11.2015 Budowa zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych
9. TR Constraction Polska S.A. 27.11.2015 Budowa obiektów mostowych
10. Zakladani Staveb a.s. działająca poprzez odział w Polsce: Zakladani Staveb Spółka akcyjna Odział w Polsce 18.01.2016 Wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1000, iniekcja pali oraz próbne obciążenie pali na obiektach mostowych
11. Keller Polska Sp. z o. o. 12.02.2016 Wykonanie wzmocnień podłoża kolumnami DSM o średnicy d= 1200mm
12. MOSTOSTAL S.A. 29.02.2016 Wykonanie prefabrykacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawy oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów WS-11, WS-12, KP-15, WD-16
13. AGMA Sp. z o. o. 29.03.2016 Budowa obiektów mostowych
14. BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak 14.04.2016 Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych na obiektach mostowych
15. Konsorcjum firm: ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum 14.04.2016 Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych na obiektach mostowych
16. GEO-EKSPERT Sp. z o. o. 14.04.2016 Wykonanie iniekcji pali na obiektach mostowych
17. BUDINŻ Sp. z o. o. 04.05.2016 Wybijanie ścianek szczelnych dla obiektów PG2 i MS5
18. B2 sp. z o. o. 16.06.2016 Produkcja, dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych.
19. ViaCon Polska Sp. z o. o. 06.07.2016 Opracowanie projektowe obiektów dla zastosowania elementów CON/SPAN, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08
20. BBR Polska Sp. z o. o. 17.10.2016 Sprężanie ustroju nośnego obiektów mostowych WD-1, WD-4, WD-13 i WD-14
21. ELKON BIS 21.11.2016 Opracowanie dokumentacji i wykonaniu iluminacji obiektów mostowych KP-15 i WD-16
22. KPRM Infrastruktura Sp. z o. o. 07.12.2016 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na zabudowę urządzeń dylatacyjnych, produkcji i montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych
23. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o. 08.12.2016 Wykonananie oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz zbudowa stacji transformatorowej
24. FREST S.C. Stefan Cudny, Bożena Cudna 27.12.2016 Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach WD-13 i WD-14
25. SKANSKA S.A. 12.07.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na sekcji I
26. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o. o. 08.02.2017 Wykonanie montażu konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7
27. Mechanika Maszyn MM Dariusz Stachowicz 08.02.2017 Wykonanie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7
28. Kemad Sp. z o. o. 11.05.2017 Roboty budowlane zbrojarsko, ciesielsko, betoniarskie
29. ERPLAST Sp. z o. o. 28.04.2017 Produkcja i montaż balustrad U-11a Typ-a oraz U-12a
30. EUROFORMAT Sp. z o. o. 13.06.2017 Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowej realizacji ekranów akustycznych
31. PHUP STAL-BUD 22.05.2017 Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich
32. TKZ Sp. z o. o. 30.05.2017 Roboty ziemne i podbudowa
33. KOMTECH Piotr Martuszewski 12.07.2017 Opracowanie projektu serwerowni wraz ze specyfikacją, budowa serwerowni oraz wykonanie światłowodów
34. STALKOR Sp. z o. o. 24.06.2017 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni balustrad betonowych ustroju nośnego i podpór
35. DWD System Sp. z o. o. 05.07.2017 Dostawy oraz montaż odwodnienia na obiektach mostowych
36. Colas Polska Sp.z o. o. 21.08.2017 Produkcja i układanie mieszanki mineralno-asfaltowej
37. RAMAR DEVELOPMENT Sp. o. o. 15.09.2017 Wykonanie budynku sanitariatu na terenie MOP Wronczyn wraz z dodatkowa dokumentacja projektową
38. EUROFORMAT EU Sp. z o. o. 26.09.2017 Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowa realizacjia ekranów akustycznych
39. Interasphalt Sp. z o. o. 02.11.2017 Układanie mieszanki mineralno-asfaltowej
40. SAFEROAD GRAWIL Sp.z o. o. 04.01.2018 Wykonanie oznakowania poziomego
41. Colas Polska Sp.z o. o. 11.01.2018 Wykonanie posadowienia i uruchomienie wytwórni mas bitumicznych Mobile Asphalt Plant Model Mixmobile Type MBA 3000 plus na Terenie Budowy – MOP III Zamysłowo, produkcja oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciągu głównym (jezdnia lewa i prawa) od km 6+800 do km 17+465
42. BITUNOVA Sp. z o. o. 19.12.2017 Wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i zabezpieczenie krawędzi asfaltu na gorąco
43. Fabryka Zielenia Wronczyn Sp. o. o. 30.03.2018 Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni
44. STALPRODUKT S.A. 18.06.2018 Dostawa oraz montaż systemów barier ochronnych w zakresie drogowym i mostowym
45. P.P.H. Adam Cichowlaz 20.07.2018 Produkcja, dostawai montaż ogrodzeń z siatki stalowej oraz ogrodzeń betonowych wraz z bramami i furtkami
46. BARBARA WERLE 07.08.2018 Przebudowa urządzeń melioracyjnych w zakresie konserwacji istniejących rowów.
47 KAMKO Krzysztof Osiński 31.08.2018 Wykonanie jednokrotnego śrubowania betonu(bez napraw) jednokrotnego gruntowania środkiem bitumicznym, a także ułożenie jednej warstwy papy na powierzchni ustroju niosącego oraz jednej warstwy na ściankach zapleczai płytach przejściowych wraz z obróbką sączników i wpustów.
48 ENERGO-TECH Sp. 07.08.2018 Wykonanie oświetlenia drogowego wraz zasilaniem oraz budowie stacji transformatorowej
49 MD Technologie Sp. z o.o. 30.08.2018 Wykonanie izolacji nawierzchni na kapach obiektu mostowego
50

MELIKOM Sp.z.o.o.

11.09.2018

Wykonanie zbiorników retencyjnych, kanalizacji i robót brukarskich

51

ERPLAST Sp. z o. o.

10.09.2018

Oznakowania pionowe

52

Saferoad Grawil Sp.z o.o.

21.02.2019

Oznakowania poziome

Lp. Dalsi Podwykonawcy Data akceptacji Umowy Zakres Robót
1. AWOTEL Andrzej Wołodźko+C3:C28 21.10.2015 Usunięcie kolizji teletechnicznych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
2. MDK PROJEKT Sp z o. o. 01.04.2016 Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
3. HYDROLAND I HYDROINSTAL Sp. z o. o. 22.02.2016 Kompleksowe wykonanie iniekcji podstaw 509 szt. pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z montażem instalacji na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REA” Agnieszka Woźniak-Grajkowska 10.03.2016 Ulepszenie podłoża spoiwem (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
5. BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak 25.04.2016 Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
6. Konsorcjum firm:ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum 30.08.2016 Sprężanie konstrukcji wiaduktów WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
7. GEO-EKSPERT Sp. z o. o. 16.11.2016 Odwodnienie obiektów mostowych PG-2, WD-9, WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
8. MJM MOLAK Sp. z o. o. 08.02.2016 Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym a także przyłącza instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca Metro Sp. z o. o. i LINTER S.A., a dalszym podwykonawcą)
9. Higway Construct Sp. z o. o. 08.02.2016 Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
10. STANEX Sp. z o. o. 08.02.2016 Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
11. Freyssinet Polska Sp. z o. o. 12.02.2016 Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z pzrygotowaniem pali do przeprowadzenia próbnych obciążeń i wykonaniem ewentualnych napraw głowic pali na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
12. DWD System Sp. z o. o. 12.02.2016 Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z badaniami ciągłości pali oraz sporządzenia projektu próbnych obciążeń i opracowanie wyników przeprowadzonych pomiarów na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
13. ViaCon Construction Sp. z o. o. 27.02.2017 Montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
14. PPHU STAL-BUD Sp. J. R. Syta, E. Kajmowicz 27.02.2017 Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
15. Konsorcjum firm: ViaCon Construction Sp. z o. o. (lider Konsorcjum) i DREW-BUD Jerzy Ciesielski (Partner Konsorcjum) 02.08.2017 Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych CON/SPAN dla (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
16. STALKOR Sp. z o. o. 26.09.2017 Zabezpieczenie natykorozyjne powierzchni betonowych powłoka sztywną (ustroje nośne), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką elastyczną (podpory) na obiektach WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
17. RAMAR-BUD Sp. o. o. 20.10.2017 Wykonanie Budynku Sanitariatu na terenie MOP Wronczyn (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą RAMAR Development Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
18. MAR-POL Marcin Koch 20.10.2017 Wykonanie Budynku Sanitariatu na terenie MOP Wronczyn (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy dalszym podwykonawcą RAMAR-BUD Sp. o. o., a dalszym podwykonawcą)
19. P.P.H.U. Damian Kałuziński 21.02.2018 Dostawa ora montaż konstrukcji drewnianej na budynku sanitarnym na terenie MOP Wonczyn (zlecenie o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy dalszym podwykonawcą RAMAR-BUD Sp. o. o., a dalszym podwykonawcą)
20. KAMKO Krzysztof Osiński 05.07.2017 Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych Con Span (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)