Na polecenie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wskazuje w poniższym zestawieniu podmioty, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław,  odcinek Poznań – Wronczyn”. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego poszczególnych umów jest różny w zależności od zakresu zlecanych Robót oraz czasu ich realizacji.

Podwykonawcy Data akceptacji Umowy Zakres Robót
Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A. 23.09.2015 Usunięcie kolizji elektroenergetycznych
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o. 23.09.2015 Usunięcie kolizji elektroenergetycznych
AGMA Sp. z o. o. 23.09.2015 Roboty ziemne
RP COMPLEX Sp. z o. o. 23.09.2015 Roboty ziemne oraz odbudowa
Energy System Toruń Sp. z o. o. 23.09.2015 Przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
P.R.I KAN-BUD Sp. z o. o. 09.10.2015 Przebudowa kolizji sieci wodociągowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „METRO” Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i LINTER S.A. (Partner Konsorcjum 19.11.2015 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym, a także budowa przyłącza i doziemnej instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych.
Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy ELMAR K. i D. Bednarczyk Sp.j. 19.11.2015 Budowa zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych
TR Constraction Polska S.A. 27.11.2015 Budowa obiektów mostowych
Zakladani Staveb a.s. działająca poprzez odział w Polsce: Zakladani Staveb Spółka akcyjna  Odział w Polsce 18.01.2016 Wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1000, iniekcja pali oraz próbne obciążenie pali na obiektach mostowych
Keller Polska  Sp. z o. o. 12.02.2016 Wykonanie wzmocnień podłoża kolumnami DSM o średnicy d= 1200mm
MOSTOSTAL S.A. 29.02.2016 Wykonanie prefabrykacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawy oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów WS-11, WS-12, KP-15, WD-16
AGMA Sp. z o. o. 29.03.2016 Budowa obiektów mostowych
BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak 14.04.2016 Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych  na obiektach mostowych
Konsorcjum firm: ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum 14.04.2016 Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych na obiektach mostowych
GEO-EKSPERT Sp. z o. o. 14.04.2016 Wykonanie iniekcji pali na obiektach mostowych
BUDINŻ Sp. z o. o. 04.05.2016 Wybijanie ścianek szczelnych dla obiektów PG2 i MS5
B2 sp. z o. o. 16.06.2016 Produkcja, dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych.
ViaCon Polska Sp. z o. o. 06.07.2016 Opracowanie projektowe obiektów dla zastosowania elementów CON/SPAN, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08
BBR Polska Sp. z o. o. 17.10.2016 Sprężanie ustroju nośnego obiektów mostowych WD-1, WD-4, WD-13 i WD-14
ELKON BIS 21.11.2016 Opracowanie dokumentacji i wykonaniu iluminacji obiektów mostowych KP-15 i WD-16
KPRM Infrastruktura Sp. z o. o. 07.12.2016 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na zabudowę urządzeń dylatacyjnych, produkcji i montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o. 08.12.2016 Wykonananie oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz zbudowa stacji transformatorowej
FREST S.C. Stefan Cudny, Bożena Cudna 27.12.2016 Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach WD-13 i WD-14
SKANSKA S.A. 12.07.2017 Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na sekcji I
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o. o. 08.02.2017 Wykonanie montażu konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7
Mechanika Maszyn MM Dariusz Stachowicz 08.02.2017 Wykonanie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7
Kemad Sp. z o. o. 11.05.2017 Roboty budowlane zbrojarsko, ciesielsko, betoniarskie
ERPLAST Sp. z o. o. 28.04.2017 Produkcja i montaż balustrad U-11a Typ-a oraz U-12a
EUROFORMAT Sp. z o. o. 13.06.2017 Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowej realizacji ekranów akustycznych
PHUP STAL-BUD 22.05.2017 Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich
TKZ Sp. z o. o. 30.05.2017 Roboty ziemne i podbudowa
KOMTECH Piotr Martuszewski 12.07.2017 Opracowanie projektu serwerowni wraz ze specyfikacją, budowa serwerowni oraz wykonanie światłowodów
STALKOR Sp. z o. o. 24.06.2017 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni balustrad betonowych ustroju nośnego i podpór
DWD System Sp. z o. o. 05.07.2017 Dostawy oraz montaż odwodnienia na obiektach mostowych
Colas Polska Sp.z o. o. 21.08.2017 Produkcja i układanie mieszanki mineralno-asfaltowej
RAMAR DEVELOPMENT Sp. o. o. 15.09.2017 Wykonanie budynku sanitariatu na terenie MOP Wronczyn wraz z dodatkowa dokumentacja projektową
EUROFORMAT EU Sp. z o. o. 26.09.2017 Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowa realizacjia ekranów akustycznych
Interasphalt Sp. z o. o. 02.11.2017 Układanie mieszanki mineralno-asfaltowej
SAFEROAD GRAWIL Sp.z o. o. 04.01.2018 Wykonanie oznakowania poziomego
Colas Polska Sp.z o. o. 11.01.2018 Wykonanie posadowienia i uruchomienie wytwórni mas bitumicznych Mobile Asphalt Plant Model Mixmobile Type MBA 3000 plus na Terenie Budowy – MOP III Zamysłowo, produkcja oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciągu głównym (jezdnia lewa i prawa) od km 6+800 do km 17+465
Dalsi Podwykonawcy Data akceptacji Umowy Zakres Robót
AWOTEL Andrzej Wołodźko+C3:C28 21.10.2015 Usunięcie kolizji teletechnicznych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
MDK PROJEKT Sp z o. o. 01.04.2016 Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
HYDROLAND I HYDROINSTAL Sp. z o. o. 22.02.2016 Kompleksowe wykonanie iniekcji podstaw 509 szt. pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z montażem instalacji na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REA” Agnieszka Woźniak-Grajkowska 10.03.2016 Ulepszenie podłoża spoiwem  (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak 25.04.2016 Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
Konsorcjum firm:ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum 30.08.2016 Sprężanie konstrukcji wiaduktów WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze  podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
GEO-EKSPERT Sp. z o. o. 16.11.2016 Odwodnienie obiektów mostowych PG-2, WD-9, WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
MJM MOLAK Sp. z o. o. 08.02.2016 Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym a także przyłącza instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca Metro Sp. z o. o. i LINTER S.A., a dalszym podwykonawcą)
Higway Construct Sp. z o. o. 08.02.2016 Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
STANEX Sp. z o. o. 08.02.2016 Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
Freyssinet Polska Sp. z o. o. 12.02.2016 Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z pzrygotowaniem pali do przeprowadzenia próbnych obciążeń i wykonaniem ewentualnych napraw głowic pali na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
DWD System Sp. z o. o. 12.02.2016 Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z badaniami ciągłości pali oraz sporządzenia projektu próbnych obciążeń i opracowanie wyników przeprowadzonych pomiarów na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)
ViaCon Construction Sp. z o. o. 27.02.2017 Montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
PPHU STAL-BUD Sp. J. R. Syta, E. Kajmowicz 27.02.2017 Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA  Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
Konsorcjum firm: ViaCon Construction Sp. z o. o. (lider Konsorcjum) i DREW-BUD Jerzy Ciesielski (Partner Konsorcjum) 02.08.2017 Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)
STALKOR Sp. z o. o. 26.09.2017 Zabezpieczenie natykorozyjne powierzchni betonowych powłoka sztywną (ustroje nośne), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką elastyczną (podpory) na obiektach WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
RAMAR-BUD Sp. o. o. 20.10.2017 Wykonanie Budynku Sanitariatu na terenie MOP Wronczyn (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą RAMAR Development Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)
MAR-POL Marcin Koch 20.10.2017 Wykonanie Budynku Sanitariatu na terenie MOP Wronczyn (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy dalszym podwykonawcą RAMAR-BUD Sp. o. o., a dalszym podwykonawcą)
P.P.H.U. Damian Kałuziński 21.02.2018 Dostawa ora montaż konstrukcji drewnianej na budynku sanitarnym na terenie MOP Wonczyn (zlecenie o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy dalszym podwykonawcą RAMAR-BUD Sp. o. o., a dalszym podwykonawcą)