Na polecenie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu wskazuje w poniższym zestawieniu podmioty, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław,  odcinek Poznań – Wronczyn”. Stan zaawansowania rzeczowo-finansowego poszczególnych umów jest różny w zależności od zakresu zlecanych Robót oraz czasu ich realizacji.

Lp.

Podwykonawcy

Data akceptacji Umowy

Zakres Robót

1.

Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A.

23.09.2015

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych

2.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o.

23.09.2015

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych

3.

AGMA Sp. z o. o.

23.09.2015

Roboty ziemne

4.

RP COMPLEX Sp. z o. o.

23.09.2015

Roboty ziemne oraz odbudowa

5.

Energy System Toruń Sp. z o. o.

23.09.2015

Przebudowa sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia

6.

P.R.I KAN-BUD Sp. z o. o.

09.10.2015

Przebudowa kolizji sieci wodociągowych oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych

7.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „METRO” Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i LINTER S.A. (Partner Konsorcjum

19.11.2015

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym, a także budowa przyłącza i doziemnej instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych.

8.

Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy ELMAR K. i D. Bednarczyk Sp.j.

19.11.2015

Budowa zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych

9.

TR Constraction Polska S.A.

27.11.2015

Budowa obiektów mostowych

10.

Zakladani Staveb a.s. działająca poprzez odział w Polsce: Zakladani Staveb Spółka akcyjna  Odział w Polsce

18.01.2016

Wykonanie pali wielkośrednicowych fi 1000, iniekcja pali oraz próbne obciążenie pali na obiektach mostowych

11.

Keller Polska  Sp. z o. o.

12.02.2016

Wykonanie wzmocnień podłoża kolumnami DSM o średnicy d= 1200mm

12.

MOSTOSTAL S.A.

29.02.2016

Wykonanie prefabrykacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawy oraz montaż konstrukcji stalowej obiektów WS-11, WS-12, KP-15, WD-16

13.

AGMA Sp. z o. o.

29.03.2016

Budowa obiektów mostowych

14.

BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak

14.04.2016

Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych  na obiektach mostowych

15.

Konsorcjum firm: ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum

14.04.2016

Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych na obiektach mostowych

16.

GEO-EKSPERT Sp. z o. o.

14.04.2016

Wykonanie iniekcji pali na obiektach mostowych

17.

BUDINŻ Sp. z o. o.

04.05.2016

Wybijanie ścianek szczelnych dla obiektów PG2 i MS5

18.

B2 sp. z o. o.

16.06.2016

Produkcja, dostawa i montaż łożysk na obiektach mostowych.

19.

ViaCon Polska Sp. z o. o.

06.07.2016

Opracowanie projektowe obiektów dla zastosowania elementów CON/SPAN, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08

20.

BBR Polska Sp. z o. o.

17.10.2016

Sprężanie ustroju nośnego obiektów mostowych WD-1, WD-4, WD-13 i WD-14

21.

ELKON BIS

21.11.2016

Opracowanie dokumentacji i wykonaniu iluminacji obiektów mostowych KP-15 i WD-16

22.

KPRM Infrastruktura Sp. z o. o.

07.12.2016

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na zabudowę urządzeń dylatacyjnych, produkcji i montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych

23.

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o.

08.12.2016

Wykonananie oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem oraz zbudowa stacji transformatorowej

24.

FREST S.C. Stefan Cudny, Bożena Cudna

27.12.2016

Wykonanie ścian oporowych z gruntu zbrojonego na obiektach WD-13 i WD-14

25.

SKANSKA S.A.

12.07.2017

Roboty budowlane polegające na wykonaniu warstwy podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na sekcji I

26.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o. o.

08.02.2017

Wykonanie montażu konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7

27.

Mechanika Maszyn MM Dariusz Stachowicz

08.02.2017

Wykonanie powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektów MS-6 i MS-7

28.

Kemad Sp. z o. o.

11.05.2017

Roboty budowlane zbrojarsko, ciesielsko, betoniarskie

29.

ERPLAST Sp. z o. o.

28.04.2017

Produkcja i montaż balustrad U-11a Typ-a oraz U-12a

30.

EUROFORMAT Sp. z o. o.

13.06.2017

Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowej realizacji ekranów akustycznych

31.

PHUP STAL-BUD

22.05.2017

Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich

32.

TKZ Sp. z o. o.

30.05.2017

Roboty ziemne i podbudowa

33.

KOMTECH Piotr Martuszewski

12.07.2017

Opracowanie projektu serwerowni wraz ze specyfikacją, budowa serwerowni oraz wykonanie światłowodów

34.

STALKOR Sp. z o. o.

24.06.2017

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni balustrad betonowych ustroju nośnego i podpór

35.

DWD System Sp. z o. o.

05.07.2017

Dostawy oraz montaż odwodnienia na obiektach mostowych

36.

Colas Polska Sp.z o. o.

21.08.2017

Produkcja i układanie mieszanki mineralno-asfaltowej

37.

RAMAR DEVELOPMENT Sp. o. o.

15.09.2017

Wykonanie budynku sanitariatu na terenie MOP Wronczyn wraz z dodatkowa dokumentacja projektową

38.

EUROFORMAT EU Sp. z o. o.

26.09.2017

Wykonanie projektu warsztatowego i kompleksowa realizacjia ekranów akustycznych

39.

Interasphalt Sp. z o. o.

02.11.2017

Układanie mieszanki mineralno-asfaltowej

40.

SAFEROAD GRAWIL Sp.z o. o.

04.01.2018

Wykonanie oznakowania poziomego

41.

Colas Polska Sp.z o. o.

11.01.2018

Wykonanie posadowienia i uruchomienie wytwórni mas bitumicznych Mobile Asphalt Plant Model Mixmobile Type MBA 3000 plus na Terenie Budowy – MOP III Zamysłowo, produkcja oraz układanie mieszanki mineralno-asfaltowej na ciągu głównym (jezdnia lewa i prawa) od km 6+800 do km 17+465

42.

BITUNOVA Sp. z o. o.

19.12.2017

Wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i zabezpieczenie krawędzi asfaltu na gorąco

43.

Fabryka Zielenia Wronczyn Sp. o. o.

30.03.2018

Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja zieleni

Lp.

Dalsi Podwykonawcy

Data akceptacji Umowy

Zakres Robót

1.

AWOTEL Andrzej Wołodźko+C3:C28

21.10.2015

Usunięcie kolizji teletechnicznych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

2.

MDK PROJEKT Sp z o. o.

01.04.2016

Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

3.

HYDROLAND I HYDROINSTAL Sp. z o. o.

22.02.2016

Kompleksowe wykonanie iniekcji podstaw 509 szt. pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z montażem instalacji na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REA” Agnieszka Woźniak-Grajkowska

10.03.2016

Ulepszenie podłoża spoiwem  (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

5.

BM-Sprzętbud s.c. Bartłomiej Oskędra, marek Błasiak

25.04.2016

Budowa obiektów mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

6.

Konsorcjum firm:ATEST Błasiak, Oskędra, Skulski Spółka Jawna (Lider Konsorcjum) i Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (Partner Konsorcjum

30.08.2016

Sprężanie konstrukcji wiaduktów WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze  podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

7.

GEO-EKSPERT Sp. z o. o.

16.11.2016

Odwodnienie obiektów mostowych PG-2, WD-9, WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

8.

MJM MOLAK Sp. z o. o.

08.02.2016

Kompleksowa budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem w pasie dzielącym a także przyłącza instalacji wodociągowej oraz doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków na potrzeby miejsc obsługi podróżnych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawca Metro Sp. z o. o. i LINTER S.A., a dalszym podwykonawcą)

9.

Higway Construct Sp. z o. o.

08.02.2016

Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

10.

STANEX Sp. z o. o.

08.02.2016

Drenaż w średnicach 110-200 mm, budowa rurociągów pełnych w średnicach 10-341 oraz montaż studni tworzywowych DN 1000-1500 mm (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  P.R.I. KAN-BUD Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

11.

Freyssinet Polska Sp. z o. o.

12.02.2016

Kompleksowe wykonanie skuwania głowic pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z pzrygotowaniem pali do przeprowadzenia próbnych obciążeń i wykonaniem ewentualnych napraw głowic pali na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

12.

DWD System Sp. z o. o.

12.02.2016

Kompleksowe wykonanie próbnych obciążeń pali wielkośrednicowych fi 1000 wraz z badaniami ciągłości pali oraz sporządzenia projektu próbnych obciążeń i opracowanie wyników przeprowadzonych pomiarów na obiektach mostowych (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą  Zakladani Staveb a.s., a dalszym podwykonawcą)

13.

ViaCon Construction Sp. z o. o.

27.02.2017

Montaż konstrukcji w technologi żelbetowej elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla obiektów WE-03 i PG-08 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)

14.

PPHU STAL-BUD Sp. J. R. Syta, E. Kajmowicz

27.02.2017

Produkcja i montaz balustrad na obiektach inzynierskich (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA  Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)

15.

Konsorcjum firm: ViaCon Construction Sp. z o. o. (lider Konsorcjum) i DREW-BUD Jerzy Ciesielski (Partner Konsorcjum)

02.08.2017

Montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych  CON/SPAN dla (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą VIACON Polska Sp. z o. o., a dalszym podykonawcą)

16.

STALKOR Sp. z o. o.

26.09.2017

Zabezpieczenie natykorozyjne powierzchni betonowych powłoka sztywną (ustroje nośne), zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką elastyczną (podpory) na obiektach WD-9 i WD-10 (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą AGMA Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)

17.

RAMAR-BUD Sp. o. o.

20.10.2017

Wykonanie Budynku Sanitariatu na terenie MOP Wronczyn (umowa o dalsze podwykonawstwo zawarta pomiędzy podwykonawcą RAMAR Development Sp. z o. o., a dalszym podwykonawcą)