Wprowadzono tymczasową organizację ruchu:
– na węźle Mosina w dn. 07.09.2019 r., gdzie ruch obustronny odbywa się w ciągu drogi zbiorczej 2, a wyłączony został fragment drogi po śladzie S5, na południe od ww. węzła.
– w ciągu głównym drogi S5 w dn. 10.09.2019 r. (ruch prawą jezdnią w kierunku Wrocławia oraz wewnętrznym pasem lewej jezdni w kierunku Poznania)