Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni budowanego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności, co oznacza, że prace będą nadal prowadzone na drugiej jezdni oraz poza korpusem drogi.
Udostępniony odcinek rozpoczyna się na połączeniu z autostradą A2 na węźle Poznań Zachód a kończy na węźle Mosina w miejscowości Wronczyn.
Wybudowany został jeden węzeł -Mosina -dostępny w pełnym zakresie oraz węzeł Konarzewo i Stęszew które zostaną w pełni skomunikowane z drogami lokalnymi po uruchomieniu drugiej jezdni. Aktualnie nie ma możliwości zjazdu z tych węzłów. Dojazd do drogi krajowej nr 32 odbywa się poprzez obecną drogę krajową nr 5. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom, na nowej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, odseparowane zostały pasy ruchu przy pomocy tablic oznakowania poziomego U21, w celu wydzielenia przeciwległych kierunków ruchu oraz ustawione zostały znaki ostrzegawcze A-18b –uwaga na dzikie zwierzęta.Uruchomiona została jedna jezdnia główna w ciągu S5. Obecnie nie ma możliwości zjazdu z ciągu głównego na węzłach Konarzewo i Stęszew, funkcjonuje tymczasowa organizacja ruchu.

Do użytkowania zostały oddane kolejne obiekty mostowe:

– obiekt WD-9 w km 9+434,38,

– obiekt WD- 4 w km 6+748,81.

Mapa S5 GDDKiA rev 14