OBIEKTY MOSTOWE

 1. Wiadukt drogowy WD-1 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km 2+813,91. Długość 61,42m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 2. Przejazd gospodarczy PG-2 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km 3+651,44. Długość 12,81m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga dojazdowa nr D-4 (DG 330021P).
  Schemat w formacie pdf
 3. Wiadukt ekologiczny WE-3 o konstrukcji żelbetowej, z prefabrykatów w kształcie sklepienia, zlokalizowany w km 5+157,00. Długość 55,44m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 4. Wiadukt drogowy WD-4 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km  6+748,81. Długość 61,19m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 5. Most MS-5 o konstrukcji żelbetowej, płytowej, zlokalizowany  w km 7+027,78. Długość 54,88m. Przeszkodę dla obiektu stanowią droga dojazdowa nr D-54, przejście dla zwierząt oraz ciek wodny.
  Schemat w formacie pdf
 6. Most MS-6 o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej, z dźwigarami stalowymi z żelbetową płytą współpracującą, zlokalizowany  w km 7+500,00. Długość 202,72m. Przeszkodę dla obiektu stanowią przejście dla zwierząt oraz Kanał Trzcieliński.
  Schemat w formacie pdf
 7. Most MS-7 o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej, z dźwigarami stalowymi z żelbetową płytą współpracującą, zlokalizowany w km 8+440,15. Długość 505,30m. Przeszkodę dla obiektu stanowią przejście dla zwierząt oraz rzeka Samica.
  Schemat w formacie pdf
 8. Przejazd gospodarczy PG-8 o konstrukcji żelbetowej, z prefabrykatów w kształcie sklepienia, zlokalizowany w km 8+799,93. Długość 9,32m. Przeszkodę dla obiektu stanowi ścieżka rowerowa nr 4.
  Schemat w formacie pdf
 9. Wiadukt drogowy WD-9 zlokalizowany jest w km 9+434,38, ma długość 61,02m o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 10. Wiadukt drogowy WD-10 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km 9+884,47. Długość 61,01m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 11. Wiadukt WS-11 o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej, posiada dźwigary stalowe z żelbetową płytą współpracującą, zlokalizowany w km 11+609,32. Długość 60,80m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga krajowa nr 32.
  Schemat w formacie pdf
 12. Wiadukt WS-12 o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej, z dźwigarami stalowymi z żelbetową płytą współpracującą, zlokalizowany w km 11+885,40. Długość 38,45m. Przeszkodę dla obiektu stanowią droga dojazdowa nr 17, ścieżka rowerowa nr 2 oraz linia kolejowa nr 357 Wolsztyn-Luboń.
  Schemat w formacie pdf
 13. Wiadukt drogowy WD-13 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km 12+751,73. Długość 61,32m Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 14. Przejście dla zwierząt PZ-13a o konstrukcji żelbetowej z ramą zamkniętą, zlokalizowane  w km 13+750,00, Długość 7,20m Przeszkodę dla obiektu stanowi przejście dla zwierząt.
  Schemat w formacie pdf
 15. Wiadukt drogowy WD-14 o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, płytowo-belkowej, zlokalizowany w km 14+155,20. Długość 61,00m Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 16. Kładka dla pieszych KP-15 o konstrukcji stalowej z kratownicą, zlokalizowana w km 15+033,00. Długość 45,00m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf
 17. Wiadukt drogowy WD-16 o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej z kratownicą z żelbetową płytą współpracującą, zlokalizowany w km 16+685,66. Długość 87,40m. Przeszkodę dla obiektu stanowi droga ekspresowa S5.
  Schemat w formacie pdf