Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej nr 330025P, w związku z przebudową sieci gazowej WC.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: kwiecień 2016

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2016

Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

organizacja ruchu 6 kwietnia