Oznakowanie na czas budowy obiektu WD-9 i przebudowy sieci gazowej WC w Drodze Wojewódzkiej nr 306.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: 15 luty 2016

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2016

Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

organizacja ruchu 11 kwietnia