Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431.

W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 5.

Wykonawca przewiduje, że okres zamknięcia drogi wojewódzkiej wyniesie około 2 miesiące.

Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

organizacja ruchu