Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-13 w ciągu drogi gminnej nr 330003P łączącej miejscowości Srocko Małe i Zamysłowo oraz dla wiaduktu drogowego WD-14 w ciągu drogi gminnej nr 330004P łączącej drogę krajową nr 5 z miejscowością Srocko Małe