Oznakowanie na czas przebudowy sieci w drodze gminnej nr 330004P, m. Srocko Małe.
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016
Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2017
Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej:

organizacja ruchu 15 marzec

organizacja ruchu 4 marzec