• Uruchomione węzły: Mosina, Stęszew i Konarzewo

   

  W dniu 14.12.2019 r. oddano do użytkowania cały odcinek budowanej drogi ekspresowej. Uruchomione są również wszystkie trzy węzły: Mosina, Stęszew i Konarzewo.

 • Tymczasowa organizacja ruchu

   

  Wprowadzono tymczasową organizację ruchu: – na węźle Mosina w dn. 07.09.2019 r., gdzie ruch obustronny odbywa się w ciągu drogi zbiorczej 2, a wyłączony został fragment drogi po śladzie S5, na południe od ww. węzła. – w ciągu głównym

  Read more

 • Tymczasowa organizacja ruchu

   

  Kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni budowanego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku od Poznania do Wronczyna. Trasa została udostępniona na zasadzie przejezdności, co oznacza, że prace będą nadal prowadzone na drugiej jezdni oraz poza korpusem drogi. Udostępniony

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-13 w ciągu drogi gminnej nr 330003P łączącej miejscowości Srocko Małe i Zamysłowo oraz dla wiaduktu drogowego WD-14 w ciągu drogi gminnej nr 330004P łączącej drogę krajową nr 5 z miejscowością

  Read more

 • Tymczasowa Organizacja Ruchu na Węźle Mosina (Wronczyn)

   

  Po otwarciu dla ruchu części Węzła Wronczyn, zostanie otwarta dla ruchu droga wojewódzka nr DW 431 na odcinku od drogi krajowej nr 5 w kierunku m. Wronczyn. Ruch relacji Poznań – Wrocław zostanie przeniesiony z drogi krajowej nr 5

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431. W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Koncepcja trasy objazdu na czas zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431. W związku z powyższym w celu wykonania prac związanych z budową ronda zachodzi konieczność czasowego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Oznakowanie na czas budowy obiektu WD-9 i przebudowy sieci gazowej WC w Drodze Wojewódzkiej nr 306. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: 15 luty 2016 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: 30 listopad 2016 Mapki z organizacją ruchu znajdują się

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej nr 330025P, w związku z przebudową sieci gazowej WC. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: kwiecień 2016 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2016 Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej: organizacja ruchu

  Read more

 • Zmiana organizacji ruchu

   

  Oznakowanie na czas przebudowy sieci w drodze gminnej nr 330004P, m. Srocko Małe. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: maj 2017 Mapki z organizacją ruchu znajdują się poniżej: organizacja ruchu 15 marzec

  Read more

 • Zmiany organizacji ruchu

   

  Oznakowanie na czas zamknięcia drogi gminnej 330025P pomiędzy m. Sapowice a m. Stęszew. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji: styczeń 2016 Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji: listopad 2017 Mapki z organizacją ruchu [pobierz]

 • PILNE! PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

   

  OZNAKOWANIE ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 330033P (ulicy Sadowej) Zlokalizowanej w Stęszewie Projekt Tymczasowego oznakowania został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Komendanta Policji z upoważnienia zatwierdzony przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp.. Dariusza Kaczyńskiego Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

  Read more