• Tydzień 19 2016

   
  WS 12 [Pobierz plik] WS 11 [Pobierz plik] WD 13 [Pobierz plik] km7+500 MS-6 [Pobierz plik] km6+800 MS-5 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width', '351px'); // Initialize

  Read more

 • Tydzień 18 2016

   
  km 9+884,00 WD-10 [Pobierz plik] km 7+600,00 [Pobierz plik] km 7+500,00 [Pobierz plik] km 1+605,00 [Pobierz plik] WE-3 Wykonywanie pali w osi 20-30 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display',

  Read more

 • Tydzień 17 2016

   
  km 17+000,00 [Pobierz plik] km 17+000,00 [Pobierz plik] km 13+750,00 PZ-13A [Pobierz plik] km 12+750,00 WD-13 [Pobierz plik] WD-10 betonowanie fundamentu P20 [Pobierz plik] WD-9 wykopy [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript

  Read more

 • Tydzień 16 2016

   
  km11+450 ulepsz.podł.łącz.W.Stęsz [Pobierz plik] km9+300 dd-10 [Pobierz plik] km8+350 [Pobierz plik] WS-11 próbne obciążenie pala oś 10 [Pobierz plik] WD-10 zbrojenie ławy P10 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display',

  Read more

 • Tydzień 15 2016

   
  km 11+300, budowa nasypu [Pobierz plik] km 8+800, wymiana gruntu [Pobierz plik] km 8+800, wymiana gruntu [Pobierz plik] WS-11 skarpowanie wykopu na osi 20. [Pobierz plik] WD-10 Próbne obciążenie pala oś 10 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only

  Read more

 • Tydzień 14 2016

   
  KM 16+685 odkrywka Wronczyn [Pobierz plik] km 14+155 obiekt WD-14 [Pobierz plik] km 15+033 obiekt KP-15 [Pobierz plik] km 3+700 [Pobierz plik] km11+250 str.L [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled

  Read more

 • Tydzień 13 2016

   
  PZ13a_Deskowanie szkrzydła przyczółka w osi 10 i 20, nitka prawa [Pobierz plik] 20160329_WS12_Montaż zbrojenia ławy fundamentowej na podporze w osi 20 [Pobierz plik] km1+605 [Pobierz plik] km2+800 WD-1 [Pobierz plik] km11+200 str.L [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only

  Read more

 • Tydzień 12 2016

   
  km13+850 [Pobierz plik] km11+420 [Pobierz plik] km1+600 [Pobierz plik] 23.03.2016 WS11 oś 20 palowanie [Pobierz plik] 23.03.2016 WD-10 oś 10 pale [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width',

  Read more

 • Tydzień 11 2016

   
  węzeł nr 2beton C3_4 (2) [Pobierz plik] km16+650_700.ponowne wzmocn.podł.hydraul. [Pobierz plik] km9+440 WD-9 [Pobierz plik] 20160315_WS12_Wykonanie próbnego obciążenia pala nr 492 [Pobierz plik] 20160315_WD13_Wykonywanie pali na podporze w osi 30 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these

  Read more

 • Tydzień 10 2016

   
  km8+850 [Pobierz plik] km8+800 [Pobierz plik] km 9+200 [Pobierz plik] 12+700 [Pobierz plik] [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width', '351px'); // Initialize Advanced Galleriffic Gallery var gallery

  Read more

 • Tydzień 9 2016

   
  02.03.2016 WD-10 montaż zbrojenia pala [Pobierz plik] KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA [Pobierz plik] 9+700 [Pobierz plik] 12+700 WD-13 [Pobierz plik] WD-10 km 9+880 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display',

  Read more

 • Tydzień 8 2016

   
  3+100 do 3+700 dr.techn.odhum [Pobierz plik] 3+650 [Pobierz plik] 6+700 z dr.2402P [Pobierz plik] km 1+610 [Pobierz plik] koliz.ener 5+00 z dr.3251057 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block');

  Read more

 • Tydzień 7 2016

   
  km 12+300,00 (2) [Pobierz plik] km 12+300,00 (3) [Pobierz plik] km 12+300,00 [Pobierz plik] km 14+000,00 [Pobierz plik] km 15+175,00 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width', '351px');

  Read more

 • Tydzień 6 2016

   
  km 11+700,00 (2) [Pobierz plik] km 11+700,00 [Pobierz plik] km 12+300,00 (2) [Pobierz plik] km 12+300,00 [Pobierz plik] km 15+500,00 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width', '351px');

  Read more

 • Tydzień 5 2016

   
  Droga Gminna 325105P, dojazd do WE-3 (2) [Pobierz plik] Droga Gminna 325105P, dojazd do WE-3 (3) [Pobierz plik] Droga Gminna 325105P, dojazd do WE-3 [Pobierz plik] Droga Gminna 325105P, teren przyległy (2) [Pobierz plik] Droga Gminna 325105P, teren przyległy

  Read more

 • Tydzień 4 2016

   
  km 2+000, Droga Technologiczna (2) [Pobierz plik] km 2+000, Droga Technologiczna [Pobierz plik] km 7+300,00 [Pobierz plik] km 8+200,00 (2) [Pobierz plik] km 8+200,00 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled

  Read more

 • Tydzień 3 2016

   
  km 1+650 [Pobierz plik] km 1+800 [Pobierz plik] km 13+750 PZ-13A [Pobierz plik] km 15+300 [Pobierz plik] km 15+800 [Pobierz plik] km 15+800 [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display',

  Read more

 • Tydzień 2 2016

   
  km 9+250 DD, kolizja 15 Archeologia (2) [Pobierz plik] km 9+250 DD, kolizja 15 Archeologia [Pobierz plik] km 9+400 DW 306 [Pobierz plik] km 12+100 Przejazd Kolejowy (2) [Pobierz plik] km 12+100 Przejazd Kolejowy [Pobierz plik] km 17+400 [Pobierz

  Read more

 • Tydzień 1 2016

   
  km 1+605,00 [Pobierz plik] km 1+800,00 [Pobierz plik] km 1+850,00 [Pobierz plik] km 11+650,00 DK 32 [Pobierz plik] km 11+900,00 Przejazd Kolejowy [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block');

  Read more

 • 17 Grudnia 2015

   
  badanie VSS km 1+625 [Pobierz plik] gruz przy dr.306 [Pobierz plik] [Pobierz plik] km 2+000,00 [Pobierz plik] km 13+750 PZ 13A [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] km 15+000,00 Betoniarnia [Pobierz plik] km 15+250,00 (2) [Pobierz plik] km 15+400,00

  Read more

 • 27 Listopada 2015

   
  [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled $('.gal_content').css('display', 'block'); $('.thumnail_col').css('width', '351px'); // Initialize Advanced Galleriffic Gallery var gallery = $('#thumbs_979_21').galleriffic({ delay: 3500, numThumbs:

  Read more

 • 20 Listopada 2015

   

   

 • 17 listopada 2015

   
  1+660 drenaż [Pobierz plik] km 1+600,00 [Pobierz plik] km 1+605,00 [Pobierz plik] km 1+605,00 [Pobierz plik] km 1+605,00 [Pobierz plik] km 1+650 [Pobierz plik] km 1+680 usuw.kol elektr [Pobierz plik] km 12 tory PKP [Pobierz plik] km 12+800,00 [Pobierz

  Read more

 • 13 Listopada 2015

   
  [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only

  Read more

 • 12 Listopada 2015

   
  [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] [Pobierz plik] jQuery(document).ready(function($) { // We only want these styles applied when javascript is enabled

  Read more

...23456